Privatlivspolitik

1. Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Husavisen.dk (“Husavisen”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Husavisens hjemmeside, www.husavisen.dk (“Hjemmesiden”).

Hjemsted er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Hjemsted skal ske via info @ husavisen.dk

2. Husavisens indsamling af personoplysninger

2.1. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Når du besøger og accepterer brugen af cookies på Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere brugeroplevelsen på Hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.

Når du bruger en service på Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke services du ønsker og eventuelt om du har frabedt dig igen. Dette indsamles kun med det formål at kunne levere services til dig og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser.

2.2. Hvad er grundlaget for indsamlingen?

Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1., er nødvendig for, at vi kan forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.

Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis vi har modtaget dit særskilte samtykke hertil. Geografisk placering bruges kun til statistik, for at se hvor de fleste af vores brugere kommer fra.

Indsamlingen af oplysninger, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke services du har ønsket og eventuelt om du har frabedt dig, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

3. Brug af databehandlere

Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af Hjemmesiden fx bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.1. Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info @ husavisen.dk sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

4.2. Retten til berigtigelse

Hvis du mener at du har urigtige personoplysninger hos os, har du ret til at få dem rettet af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive rettet.

4.3. Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.5. Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med at du køber et produkt af os, eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.

4.6. Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen heraf.

Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. Dette vil oftest være af bogføringsmæssige forpligtelser.

4.7. Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen, hvis vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. Dette vil oftest være af bogføringsmæssige forpligtelser. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info @ husavisen.dk.

4.8. Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

5. Sletning af persondata

Såfremt du ikke gør brug af vores Hjemmeside i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen.

6. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

Husavisen.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:

Passim ApS

Bopladsen 57

Svenstrup J

E-mail: support @ husavisen.dk

8. Ændringer i Persondatapolitikken

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.

9. Versioner

Dette er version 2 af Husavisens persondatapolitik dateret den 26. oktober 2021.