Nedrivning af hus | Nedriv for at bygge nyt

Står du for en nedrivning af et hus og ønsker at få mere information inden du går i gang, så er dagens artikel netop det, du har brug for.

For selv om det virker enkelt og ligetil at gå i gang med at rive et gammelt hus ned, så er der visse regler og forhold, du skal være opmærksom på, inden du tager hammer og mejsel og frejdigt går til arbejdet.

Hvad koster det for nedrivning af hus?

Prisen for nedrivning af et hus kan som altid når vi taler om priser, variere rigtig meget. Som tommelfingerregel kan du regne med, at det generelt er dyrere at rive et hus ned på Sjælland end det er at gøre det i Jylland og på Fyn.

Herudover er det ofte mere bekosteligt at rive ned i storbyer som København og Aarhus end det er at foretage samme operation i mindre byer eller ude på landet.

Når dette er sagt, så ligger prisen for at rive et 140 m2 hus ned ligger på cirka 100.000 kr inkl. moms. Prisen kan dog variere ret så meget og igen kommer det an på en hel del forskellige forhold, hvordan den endelige pris kommer til at se ud.

Et af disse forhold er f.eks, hvor vanskeligt det vil være for firmaet som skal forestå nedrivningen at komme til med maskiner og affaldscontainere. Jo mere bøvl, des mere tid og dermed en højere pris.

Et andet kan være hvor mange forskellige serviceydelser er inkluderet i prisen. Vi kommer til nogle af disse om et lille øjeblik.

Husk endelig, at det er en rigtig god idé at indhente mere end ét tilbud samt at læse disse grundigt igennem for at have helt klart, hvad hvert enkelt dækker.

For det kan nemlig i sidste ende være bedre (ofte også ud fra et økonomisk synspunkt) at vælge et dyrere firma, som har flere serviceydelser inkluderet end blot at vælge direkte efter prisen.

Hvilke forhold har særlig indvirkning på prisen for nedrivning af hus?

Som vi allerede har set koster det mere at rive et hus ned på Sjælland end på Fyn og i Jylland.

Hvis du bor i et område hvor det er dyrt at få revet et hus ned, kan det være en rigtig god idé at høre et eller flere firmaer som kommer udefra, om de vil påtage sig opgaven og hvad det evt. vil koste.

Det kan altid betale sig at se dig lidt omkring inden du vælger firma, og der kan være gode penge at spare (10-20-30.000 kr er ikke ualmindeligt at se).

Et andet forhold som har indvirkning på den endelige pris er, hvor stort huset som skal rives ned er. Ikke bare i grundplanet men også i højden. Dette er ikke kun fordi det vil tage længere tid at rive et 3-plans hus ned i forhold til et et-plans, men også fordi der f.eks vil være behov for at leje flere containere fordi der vil være mere affald at transportere bort.

Asbest

Det kan blive mere bekosteligt at rive et hus ned, hvis der er forurenende materialer, som skal transporteres væk. Asbest i tag eller indendørs paneler gør nedrivningen af huset dyrere, da der skal tages specielle forholdsregler både for nedtagningen og bortskaffelsen af asbesten.

Asbest findes særligt i eternittage, og har huset du vil rive ned et eternittag som er bygget før 1984, er det sandsynligt at der er asbest i eternitpladerne.

Du kan få foretaget asbestmålinger af uddannede asbestteknikere for at finde ud af, om der er asbest i huset.

Dog foreslår vi, at du inden du hyrer et specialfirma til at foretage målinger, ser nedenstående skema igennem for at finde ud af, om huset er i risikozonen eller om du kan tage den mere med ro:

Eternittag fra før 1984 => taget vil sandsynligvis indeholde asbest.

Eternittag fra årene omkring 1984-1988 => taget kan indeholde asbest.
Eternittag anlagt efter 1988 => taget vil sandsynligvis ikke indeholde asbest.

PCB (poly-chlorede biphenyler)

PCB, eller polychlorede biphenyler som det hedder på godt dansk, er et kemisk stof, som blev benyttet meget i byggematerialer fra halvtredserne og op til halvfjerdserne. Det havde en del tekniske egenskaber som var ønskelige i byggebranchen, som f.eks lav brændbarhed, gode smøreevner og gode isoleringsevner.

PCB blev derfor benyttet i f.eks termoruder og fugemasser, og er huset fra 1950 og frem til slutningen af halvfjerdserne er der en reel risiko for, at der er anvendt PCB i huset.

I dag er PCB en af de 12 miljøgifte som EU med Stockholm-konventionen har sat på den sorte liste pga. skadeligheden for miljø dyr og mennesker. PCB skal ligesom asbest håndteres af specialfirmaer og bortskaffes i henhold til love og forordninger.

Andre forhold som kan få prisen på nedrivning af hus til at skyde i vejret

Vi har allerede kigget på højden af huset som værende med til at gøre det dyrere at rive et hus ned, samt på hvor besværligt det vil være for nedrivningsfirmaet at komme til med deres maskiner og lastbiler.

Det kommer dog ikke kun an på disse to ting men også hvor meget du ønsker at bibeholde udseendet af grunden, hvor der skal rives ned og senere bygges.

Ønsker du f.eks at bibeholde hækken eller noget af haven, så skal du regne med, at byggefolkene skal bruge mere tid på at udføre deres arbejde, fordi de skal være mere forsigtige end normalt.

Og jo mere tid som skal bruges, des højere regning.

Herudover er det specielt ét andet forhold, som mange ikke tænker over når de skal til at rive et hus ned, og det er om der er kælder.

Er der en kælder, som ikke skal benyttes senere, så skal denne fyldes op med grus for at undgå stabilitetsproblemer for det nye hus.

Dette tager naturligvis tid, og koster også pga. de ekstra materialer som skal benyttes.

Hvilke fordele er der ved at rive et hus ned?

Der kan være mange grunde til, at du vil ønske at rive et hus ned. Flere danskere vælger hvert år at bygge nyt hus i stedet for at renovere et eksisterende. Det er dels, fordi det ofte ikke kan betale sig rent pengemæssigt at renovere. Der går alt for mange resourcer til at renovere et allerede eksisterende hus og bringe det op til en standard, som er acceptabel.

Og selv når du beslutter dig for at renovere, er resultatet ofte ikke engang tæt på det resultat, et nybygget hus ville have givet dig.

Derudover er det også meget lettere (og billligere) at vedligeholde et nyt hus end det er at skulle vedligeholde et ældre ét af slagsen.

Herudover kan det at bygge nyt fra grunden give væsentlige fordele, specielt hvad angår f.eks besparelser på varmeregningen, optimering af de forskellige rums størrelse, installering af specielle “goder” (det være sig dobbelt badeværelse, varmepumper, indbygget sauna, jacuzzi eller gulvvarme…) etc.

Med et nyt hus bliver du ikke nødt til at acceptere kompromiser men kan selv bestemme, hvordan dit nye hus skal være, se ud og føles.

Vi har allerede behandlet emnet “nyt hus” og dettes fordele i artiklerne om typehus og bygge nyt hus.

En af de væsentligste grunde til at danskere vælger at rive ældre huse ned er, at mange ligger beundringsværdigt, på fantastiske grunde. Og har du først fået et godt øje til en speciel beliggenhed kan det være yderst vanskeligt at finde en lignende grund med samme karakteristika.

Det kan dermed ofte være lettere at købe en grund med en eksisterende bygning end det er at finde en grund uden bygninger, som falder i din smag.

Hvem kan med fordel overveje nedrivning af et hus?

Men er det kun, hvis du skal bygge nyt at det kan være nødvendigt at overveje at rive et hus ned?

Her er svaret nej – der findes bestemt andre grunde til, at du kan ønske at foranstalte nedrivning af et hus.

Prøv at tænke på, hvis nabohuset var blevet faldefærdigt og dårligt vedligeholdt, fordi ejerne f.eks opholder sig i udlandet. I en situation som denne kan huset skæmme kvarteret og få boligpriserne til at falde.

Det kunne også blive et problem for nabolaget, hvis der flyttede uvedkommende ind i tomme huse i kvarteret. Dette skete mere generelt f.eks i firserne hvor BZ-bevægelsen besatte forladte boliger specielt i hovedstadsområdet. Dette skete dels for at skaffe sig tag over hovedet, dels for at gøre modstand mod ejendomsretten og samfundets normer.

I dag er det mindre almindeligt, at der bare flytter nogen ind. Men det kan ske og det er bestemt en værdig grund til at holde øje med huse, som ikke er beboet.

Et forladt og/eller faldefærdigt hus risikerer også at trække skadedyr til. Rotter og mus vil således kunne få frit spil, hvepse kan bygge deres hvepsebo uden problemer og husmår kan bygge rede, yngle og opforstre deres familier i fred og ro.

Hvis et hus står tomt og der ikke normalt er menneskelig aktivitet på stedet er risikoen for at tiltrække skadedyr bestemt en faktor, som også naboerne vil få at mærke. Specielt rotter og mus holder af at finde føde i omegnen og kan derfor nemt komme ind i dine omgivelser.

Boligforeninger opkøber gamle huse

Skadedyr som mus og rotter i nabolaget er en af grundene til, at visse boligforeninger går sammen om at opkøbe forladte huse, rive dem ned og derefter pleje grunden ved at så græs (og slå dette jævnligt). En vedligeholdt græsplæne skæmmer ikke et boligkvarter som et forladt, forfaldent og/eller gammelt hus vil gøre.

Faldende boligpriser, ulovlig besættelse af privat ejendom og skadedyr som kan få adgang ikke bare til et faldefærdigt hus men også naboernes goder er alt sammen faktorer, som ikke bør undervurderes. De kan medvirke til at gøre nabolaget langt mere utrygt, og på længere sigt måske ovenikøbet omforme det til et ubehageligt sted at opholde sig.

Og netop disse faktorer kan gøre det attraktivt at overveje, om det er en god idé at foretage en nedrivning af et hus.

Hvordan foregår en nedrivning af et hus?

Det første du skal gøre er at finde ud af, om den bygning du vil rive ned er omfattet af specielle regler.

F.eks kan den være specielt bevaringsværdig eller fredet, der kan være allerede eksisterende byggesager, grunden hvorpå den står kan være forurenet eller den kan ligge i forbindelse med et aktivt landbrug.

Er sådanne forhold tilstede kan det være vanskeligt at opnå en nedrivningstilladelse, som skal erhverves mindst to uger før du ønsker at gå i gang med at rive ned.

Er bygningen du ønsker at rive ned f.eks et hønsehus, andre former for udhuse, en carport eller lignende mindre bygninger er en nedrivningstilladelse ikke nødvendig. Der kan dog være lokale ændringer i reglementerne, så tag altid en snak med teknisk forvaltning i din kommune, inden du går igang, så du er sikker på at være på den rigtige sider af loven.

At opnå en nedrivningstilladelse kan være en kringlet affære. Derfor foreslår vi, at du beder nedrivningsfirmaet om at klare det administrative. Det burde være en rutinesag for dem og du slipper for en masse problemer.

Vær opmærksom på, at der kan være behov for en miljørapport inden du kan få frit lejde til at rive huset ned. Det er meget vigtigt at have styr på den slags dokumentation, så der ikke senere kan sås tvivl om at du har gjort tingene som de skulle gøres.

Nedrivningsfirmaet kan som hovedregel klare alle denne slags problematikker – snak med dem om hvem som tager sig af hvad. Endnu engang er det utrolig vigtigt at have rene linjer og være helt sikker på, hvem har hvilke ansvar.

Vidste du, at du i visse tilfælde kan være så heldig at kunne få tilskud til nedrivning af et hus?

Et evt. tilskud kommer igen meget an på den enkelte kommune og på værdien af den grund, hvorpå huset ligger. Generelt kan siges, at bor du på landet eller i en by med under 3.000 indbyggere, så er chancerne for at kunne få tilskud til nedrivningen gode.

Også her er det vigtigt at tage kontakt til dine lokale kontorer for at finde ud af, hvad du kan forvente, hvilke krav som skal være opfyldt og hvor længe det vil tage for at få at vide, om du har fået tilskud eller ej.

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du vil rive et hus ned?

Kort fortalt: Når du skal foretage en nedrivning af et hus skal du være opmærksom på følgende forhold:

1. Nedrivningens pris

Prisen på nedrivningen er ofte den første tanke hos mange boligejere. Husk at få at vide, hvad prisen dækker, samt om det, der står på bundlinjen, er slutprisen eller om der kan risikere at komme løbende udgifter til, mens projektet kører.

2. Kontrakt

Skriv ALTID en kontrakt med nedrivningsfirmaet. På Boligejer.dk, en hjemmeside under By-, Bolig- og Landdistriktsministeriet, kan du finde en AB-forbruger standard-kontrakt. Denne kan beskytte dig mod problemer senere hen.

Kontrakten er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Tekniq.

3. Tidsplan

Det er vigtigt at have klare linjer, hvad angår nedrivningens start, samt hvor længe det vil tage at blive færdig med alle arbejdsopgaver, inkl. bortrenovering af affaldet. Husk at det er en god idé at aftale en evt. dagsbod som firmaet skal betale for hver dag, de evt. er forsinkede

4. Betaling

Det er meget vigtigt at klarlægge, hvornår, hvordan og hvor meget du skal betale for nedrivningen. Aftal også med firmaet, at en evt. slutbetaling kan udskydes, hvis firmaet ikke lever op til den tidsplan, I har lagt sammen.

5. Garantiordning

Mange nedrivningsfirmaer er dækket af en garantiordning fra Byg Garanti. Ordningen dækker evt. fejl og mangler ved deres arbejde, op til 100.000 kr. Husk endelig at spørge om, om det firma du har i kikkerten også er dækket (tjek for en sikkerheds skyld Byg Garanti’s hjemmeside om firmaet faktisk er registreret).

6. Bortskaffelse af affald

Sortering og bortskaffelse af affald er et andet, meget vigtigt punkt som skal afklares, inden du går i gang. Igen foreslår vi, at du snakker med teknisk forvaltning om, hvordan affaldet fra nedrivningen skal sorteres og derefter lader nedrivningsfirmaet tage sig af alt vedrørende leje af containere, sortering og bortskaffelse af affaldet.

Ja, nu ved du meget mere om, hvad der skal til for at en nedrivning af et hus kan finde sted på bedst mulige måde. Rigtig god fornøjelse med arbejdet!

Har du spørgsmål eller kommentarer hører vi meget gerne fra dig i kommentarsporet.

Skriv et svar

4 × three =