Jordbundsundersøgelse | Den geotekniske undersøgelse | En kort guide

Vi har i en tidligere artikel talt om jordbundsundersøgelse i forbindelse med byggemodning og det vakte en del læseres nysgerrighed.

For hvad er en jordbundundersøgelse egentlig, hvorfor er den i mange tilfælde nødvendig for dig og hvad koster det at få lavet en jordbundsundersøgelse?

Her er en kort guide til at svare på disse spørgsmål.

Hvad er en jordbundsundersøgelse og hvorfor kan den være vigtig for dig?

En jordbundsundersøgelse, eller geoteknisk undersøgelse som det også hedder, er i store træk analysen af jorden under dig.

Denne form for analyse er særligt vigtig, hvis du står for at skulle købe en byggegrund og gerne vil vide, om der er fundering nok til at kunne bære dit nye hus eller ej.

Jordbundsanalysen foretages af specialfirmaer, som ofte borer dybt ned i jorden for at samle en eller flere jordbundsprøver. Disse passerer derefter igennem forskellige analyser i et laboratorium for at finde ud af, hvordan jordkvaliteten er og se på, hvordan de forskellige jordlag ligger fordelt.

Selve analysen af jordbundsmaterialet bliver foretaget af geoteknikere, og efter analysedelen bliver der udarbejdet en rapport som forklarer, hvordan undergrunden ser ud, hvilke problemer der er etc.

For at kunne bygge et hus er det vigtigt at finde ud af hvor det, som hedder “det bæredygtige jordlag” ligger i forhold til blødere lag (som f.eks lag af organisk materiale som over tid vil falde sammen og “sætte sig”) og andre elementer som f.eks grundvandsårer.

Jordbundsanalysen analyserer disse fakta og giver dermed ikke blot et overblik over jordens aktuelle situation men også over, hvordan jordbunden vil komme til at se ud i hvert fald et godt stykke ud i fremtiden.

En yderligere sikkerhed for dig.

I hvilke tilfælde er en jordbundsundersøgelse nødvendig?

Der er flere tilfælde hvor en jordbundsundersøgelse er nødvendig. Det er den f.eks hvis du skal til at bygge nyt hus.

Det er nemlig meget vigtigt at få fastlagt jordbundsforholdene inden du starter arbejdet, idet en forkert jordbund kan resultere i sætningsskader. (mere om dette senere i afsnittet)

Herudover er en geoteknisk undersøgelse ofte nødvendig for at kunne tage en nyligt færdiggjort bygning i brug. Mange kommuner kræver, at der bliver foretaget en jordbundsundersøgelse, inden du kan flytte ind.

Ønsker du at tegne en byggeskadeforsikring er det også nødvendigt med en jordbundsanalyse.

En byggeskadeforsikring dækker alvorlige byggeskader på din bolig. Disse skal kunne sættes i forbindelse med fejl begået, mens din bolig blev/bliver bygget.

Disse fejl kan f.eks være i projekteringen, de materialer som er blevet benyttet eller i selve udførelsen – vigtigt er det, at fejlene forringer din bolig på en afgørende måde.

En jordbundsanalyse er også nødvendig i de sammenhænge, hvor der pludselig kommer revner i de bærende dele af dit hus (fundament, gulv og murværk). Disse skader betegnes ofte som “sætningsskader”.

Er jorden du ønsker at bygge på ikke stabil nok, eller er den ude af stand til at kunne bære vægten af huset, du har bygget, kan der med tiden forekomme bevægelse i undergrunden. Dette underminerer husets stabilitet og fremprovokerer læsioner i den ydre “skal”. Disse læsioner kan give vand, fugt og skimmelsvampe adgang til din bolig, og det er bestemt ikke sundt, hverken for helbredet eller for din sjælefred.

På længere sigt kan sætningsskader blive et stort problem, hvis ikke de bliver taget seriøst – ja, i de værste tilfælde kan de endda føre til, at dele af huset, eller sågar det hele, falder sammen.

Jordbundsundersøgelsen sætter en stopper for den slags problemer, og giver dig den nødvendige ro til at kunne bygge dit hus uden bekymringer om eventuelle skader i fremtiden.

Hvad koster det at få foretaget en jordbundsundersøgelse?

Du kunne nemt forledes til at tro, at det så er hundedyrt at få foretaget en jordbundsundersøgelse netop fordi den er så nødvendig. Men det er faktisk ikke nødvendigvis således.

Der findes firmaer, som for lige omkring 6.000 kr eksl. moms vil foretage to boringer på din grund, analysere prøverne i laboratorie samt redigere en analyserapport.

De penge kan nemt gå hen og blive de bedste, du har investeret i hele dit byggeri.

Husk som altid, at det er vigtigt at have mere end ét tilbud på hånden inden du vælger. Vi tilråder 3-5 forskellige tilbud af en simpel årsag:

Med færre tilbud end tre er det vanskeligt for dig at danne dig et ordentligt indtryk af prislaget på den givne serviceydelse. Og med flere tilbud end fem bliver det ofte uoverskueligt og problematisk at holde de forskellige tilbud ud fra hinanden for at kunne vælge det, som bedst passer til netop din situation.

Ja, nu ved du at en geoteknisk undersøgelse, en jordbundsundersøgelse og en jordbundsanalyse er synonymer for en meget vigtig rapport, som kan redde dit byggeri fra væmmelige problemer, både “nu” og senere.

Vi håber, at artiklen har været nyttig for dig og vil være dig taknemmelige, hvis du vil informerer venner, familie og bekendte om det, du nu har fundet ud af. Det kunne jo være, at vi kunne være nyttige også for dem i fremtiden.

Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til os. Vi er altid glade for at høre fra dig.

Skriv et svar

nineteen − three =