Husforsikring | Pris | Dækning

Husforsikringer er ofte beskrevet, som værende den forskring som giver dig tryghed i hverdagen, passer bedst til dine behov og meget andet, men hvad dækker den enlig når man kommer bag de fine ord fra forsikringsselskaberne.

Det er blandt andet det, som vi i denne artikel vil gennemgå samt gvad den dækker, koster og de forskellige regler, som er involveret med en husforsikring.

Hvad koster en husforsikring?

Prisen på en husforsikring beregnes typsik efter hvem denne skal dække, huset tilstand, dine bohov m.m. En husforsikring kan derfor være svær at prissætte, men koster mellem 1.900 – 7800 kr. årligt ekskl. selvrisiko. Selvrisiko ligger typisk mellem 3000 – 4000 kr.

Vores husforsikring tip nummer 1 er, at hente flere tilbud ind. Det giver altid en god indikator af de forskellige husforsikring priser. Når i har sammenlignet forsikringer, så kan i tage en informeret beslutning og vælge den billigste husforsikring.

Vores husforsikring tip nummer 2 er, at være realistiske over for jer selv. Er dine behov de samme som beskrevet i det husforsikring tilbud i har fået sendt, så er det helt perfekt. Det kan dog være at den til tider dækker ting i dit hus, som du ikke finder nødvendigt. Det kunne være forsikringen dækker udvidet vandskade, kosmetiske forskelle eller lignende, som kunne være irrelevante for dig.

Forsikringen kan være dyrere for ældre huse med stråtag. Du kan gøre din husforsikring billigere ved at brandsikre dit stråtækte hus. Hermed får du også fordelene fra et bedre varmeisolering og modstandsevne.

Hvad dækker en husforsikring?

En husforsikring dækker alt fra parcelhuse, villahuse, fritidshuse, rækkehuse samt enfamiliehuse m.m. En husforsikring dækker typisk hus og have. Det gælder hovedsageligt huset ydre, mens indboforsikringer typisk tager sig af husets indre.

Et konkret eksempel herpå vil fx være skaderne forårsaget efter en hård vinter. Vinteren kan have forårsaget snetryk på dit tag. Derudover kan sne finde vej ind i dit hus og forårsage vandskader på husets loft. Det er typisk at forsikringen dækker skader, som disse, mens nogle vil kræve en udvidet vandskade forsikring.

En typisk husforsikring dækker skader fra følgende:

 • Skybrud
 • Tøbrud
 • Brandskader
 • El-skader
 • Glas- og sanitet
 • Vandskader
 • Skadedyr
 • Stormskader
 • Svampeskader

Et ofte stillet spørgsmål er ligeledes solcelleanlæg. Nogle husforsikringer dækker solcelleanlæg ved brand, storm eller kortslutning.

Hvad betyder udvidet dækning?

Den udvidet dækning for en husforsikring dækker forskelligt alt efter forsikringselskab, men vil typisk dække over følgende skader:

 • Skader fra dyr (mus, rotter eller andre gnavere)
 • Skade fra sne på loftet fra fygning eller nedbør der trækker ind i huset
 • Skader på eller tyveri af byggematerialer
 • Tyveri og hærværk i haven
 • Synlige rør og installationer med udsving
 • Opstigning af grund- eller kloakvand
 • Dækning på grund af kosmetiske forskelle
 • Funktionsfejl på varmepumper, hårde hvidevarer, fyr m.m.

Hvad dækker en husforsikring ikke?

Mens husforsikringen dækker mange ting på dit hus, så er det altså ikke alt. Dine forsikringer på huset kan komme til at dække yderligere, hvis du skulle tilvælge en udvidet forsikring eller konkrete ting på grunden.

Forsikringen dækker typisk ikke dit hus for:

 • Skader forårsaget af dårlig vedligeholdelse
 • Oversvømmelser fra vandløb, søer, fjorden eller havet

Hvad hvis jeg bygger om på huset?

Hvis du bygger om på boligen, så skal du ofte kontakte kommunen for at opdatere byggeprocent og få byggetilladelse, men efter byggearbejdet er færdigt kan det også være enormt vigtigt for dig at kontakte dit forsikringsselskab.

Det er vigtigt, da du skal opdatere din police for din husforsikring. En opdatering dækker igen dit hus som før, så du igen ikke skal frygte for skader på dit hus forårsaget af bl.a. tyveri og hærværk.

Det er vigtigt at huske på at policen kun dækker skader på dit hus, som er korrekt oplyst på forhånd.

Er du nybygger?

Skal du i gang med at bygge nyt hus, så kan det i nogle tilfælde også give mening for dig at kigge ind i det der hedder en byggeforsikring. En bygge forsikring tilbydes af nogle forsikringsselskaber som et supplement for en husforsikring.

Det dækker eventuelle skader på byggematerialer eller byggeri, som er uforudsete på grund at storm, regn, sne eller lignende. Herudover kan en byggeforsikring også dække tyveri på byggematerialer og vil være dækker under det et forsikringsselskab kalder “udvidet forsikring”.

Fordele ved en husforsikring

Den soleklare forskel for en husforsikring er at den kan sikre dig mod økonomiske tab, der sker på boligen. Dette kan sikre dig alt fra hele boligens værdi ned til ødelagt tag grund storm, sne eller hagl.

Derudover har husforsikringen også den fordel, at den får nogle husejere til at kigge boligen igennem for optimeringer. Optimeringer kan nemlig gøre din husforsikring billigere. Forsikringen dækker typisk dig for de økonomsike skader og kan derfor spare dig for store summer penge, men det er også muligt at reducere prisen op din husforsikring ved bl.a. at brandsikre, tyverisikre m.m.

Er en husforsikring lovpligtig?

Omvendt fra bilforsikringer, så er det ikke lovpligtigt at have en husforsikring.

Det stilles dog ofte som krav, at du har en husforsikring som dækker, hvis du har lånt penge til dit hus i banken. Dette kræves da skader på dit hus forårsaget af brand vil blive dækket af forsikringen, hvormed banken er sikret sine penge, hvis dit hus brænder ned.

Med det perspektiv i mente, så er det er dog fornuftigt at have en husforsikring, som dækker dig og dit hus, i tilfælde af brand. Har du ikke dette, så kan du risikere at have en stor gæld til pengeinstituttet. Skulle det være tilfældet vil selv den dyreste husforsikring ligne en billig husforsikring, da du ikke står med en stor gæld grundet lånet på huset.

Skriv et svar