Byggemodning af byggegrunde | Hurtig og præcis guide

Du har muligvis allerede hørt om “byggemodning” af byggegrunde. Dette er specielt væsentligt, hvis du er i færd med at skulle købe en grund fordi du vil bygge et nyt hus.

Men hvordan foregår dette? Hvordan er love og regler på området? Hvem kan byggemodne en grund? Og hvorfor er det overhovedet nødvendigt?
Det svarer vi på i dagens artikel.

Hvad er byggemodning og hvorfor er det nødvendigt?

Byggemodning er ifølge Den Store Danske det at etablere

“den fornødne infrastruktur i form af veje, kloak- og vandledninger, elforsyning m.m.”

(Kilde: Den Store Danske, https://denstoredanske.lex.dk/byggemodning)

I praksis vil dette sige, at din grund skal være tilsluttet vejnettet, samt at du vil have mulighed for at tilslutte dig basisfornødenheder som

  • el
  • vandforsyning
  • kloakanlæg
  • fiber (internet)
  • evt. gadelys

og senere også serviceydelser som renovation og postomdeling.

Men byggemodning er ikke kun det at få basis-serviceydelser ud til din grund. En byggemoden grund har også fået et matrikelnummer, dvs. at den er blevet registreret hos Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen) med en serie kendetegn specifikke for netop dén grund.

Alle grunde – private, offentlige eller erhvervsgrunde – skal være byggemodnet, inden du kan få lov til at bygge på dem.

Hvad koster byggemodning?

Som altid er emnet “pris” et yderst vanskeligt spørgsmål at svare på. Det kommer nemlig helt an på, hvad der skal ske på din grund, inden den kan være klar til at blive bygget på.

Et par eksempler kunne være, at jordbundsanalysen afslører blød undergrund. Eller at der pludselig kommer interessante arkæologiske fund til syne, mens der kloakeres. Eller at der viser sig andre problemer, som ikke var synlige inden I gik i gang med processen.

Alt dette har stor indflydelse på slutprisen på byggemodningen. Vores forslag til dig er, at du tager kontakt til de 3-5 forskellige firmaer, som tiltaler dig mest og får et tilbud. Husk altid at se ikke bare på slutbeløbet, men også på hvilke serviceydelser som er inkluderet.

Det er langt fra altid, at det billigste tilbud er det bedste. Ofte betaler det sig faktisk at vælge et lidt dyrere tilbud for at få flere serviceydelser inkluderet. Dermed får du som regel også et bedre slutresultat.

Hvordan foregår byggemodning?

Byggemodning af en eller flere grunde kan først begynde, når der er vedtaget en lokalplan for det område, hvori grunden ligger. Lokalplanen kan udarbejdes af firmaer som tilbyder landinspektørrelaterede ydelser men skal vedtages af kommunen, som kan have indsigelser og behov for ændringer.

Når dette punkt er overstået, er en af de første dele i processen det at få foretaget en jordbundsundersøgelse. Det er yderst vigtigt ikke at sidde denne del overhørigt, da en analyse af jordbunden vil afsløre evt. problemer og udfordringer.

Et godt eksempel på hvorfor det er så vigtigt at få foretaget en jordbundsanalyse kommer fra Thisted (https://www.thisted.dk/Nyheder/2020/Maj/03062020-Byggemodne-grunde.aspx), hvor de geotekniske undersøgelser viste, at grundvandet stod meget højt i området. Dette var et problem for kloakeringen, så derfor skulle der drænes inden man kunne fortsætte med byggemodningen.

Hvem kan forestå processen omkring byggemodning?

Det forekommer logisk, at du ikke selv kan forestå alle dele i processen omkring byggemodning. Men hvem kan så?

Der findes firmaer, som gerne hjælper dig igennem hele byggemodningsprocesen. Landinspektører, entreprenører, bygherrer…du kan finde lidt af hvert, når du skal i gang med at byggemodne din grund.

Som altid er vores råd til dig at henvende dig til en fagmand. Det selv at stå med processen vedr. byggemodning kan meget nemt blive meget uoverskueligt.

Og du står med ansvaret for at finde alle oplysninger frem, tjekke alle servitutter, få styr på de rigtige love og regler og i det hele taget sørge for at du faktisk kan bygge det du ønsker, når grunden en gang er blevet byggemodnet.

Hvilke love og regler gælder for byggemodning?

Der er fire regelsæt som gælder, når du skal i gang med byggemodning af en grund. Disse er

  • Lokalplan
  • Servitutter
  • Fredningsloven
  • Naturbeskyttelse

Lokalplanen fastlægger bl.a hvad området og dettes bygninger skal bruges til, hvor stor en procent af området som må bebygges, hvor du må placere dine bygninger i forhold til resten af området og hvilke materialer og udseende som kan vælges til områdets bygninger.

Servitutter er begrænsninger, som er lagt på bygninger og matrikler. De skal tinglyses for at være gældende og kan være kompliceret materiale at gå til. På tinglysning.dk kan du se, om der er servitutter på den grund, du har i sinde at byggemodne.

Fredningsloven og loven om naturbeskyttelse kan også stikke dig en kæp i hjulet. Du bør derfor undersøge, om der gælder specielle forhold for den grund, hvorpå byggemodningen skal foretages.

Du kan læse mere om byggegrunde i artiklen om køb af grund.

Nu har du mere klarhed over, hvad det vil sige at skulle byggemodne en grund. Tag endelig med i din betragtning, at det kan være en langvarig proces, og specielt i det tilfælde hvor du selv står med ansvaret for at kontrollere, at alt er i orden.

Vi håber dog, at du vil gå til arbejdet med glæde og ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Skriv et svar