Brugerbetingelser

1. Betingelser for brug

Ved brugen af Husavisen.dk (herefter ”hjemmesiden”, ”vi”) accepteres nedenstående betingelser for brugen heraf.

2. Sådan fungerer hjemmesiden

Hjemmesiden er gratis for brugeren og har til formål at forbinde brugeren med serviceydere (herunder ejendomsmæglere og byggefirmaer).

Brugen oplyser dennes behov via en af hjemmesidens formularer, hvorefter der kan være mulighed for konsultation samt yderligere berigelse af brugerens behov telefonisk. Herefter vil brugeren inden for 30 dage modtage op til tre tilbud fra ønskede overstående serviceyder.

Som bruger vil man modtage en bekræftelse fra hjemmesiden omkring indtastede informationer, samt at op til tre serviceydere vil kontakte dig snarest ud fra det vedlagte ønske. Den enkelte serviceyder vil tage kontakt til dig, hvorefter kontakten sker mellem brugeren og serviceyderen. Serviceyderen vil tage kontakt pr. e-mail, telefonisk eller lignende.

Det vil i nogle tilfælde ikke være muligt at indhente tre tilbud til dig grundet manglende serviceydere, underbemanding eller lignende.

Du kan altid tilbagekalde dine oplysninger ved at kontakte os på info@husavisen.dk eller telefonisk på +45 50 272 272

2.1 Profil for brugere af hjemmesiden

Der oprettes automatisk en bruger på hjemmesiden, når brugeren indsender en forespørgsel via hjemmesidens formular. Profilen bliver oprettet med information fra formularen herunder navn, efternavn, e-mail, adresse, boligtype samt forespørgselsinformationer.

Brugeren skal være fyldt 18 år for at kunne bruge og oprette en forespørgsel via Husavisen.dk Det er brugeren ansvar at oplysninger er fyldestgørende.

2.2 Brugen af oplysninger

Brugeren accepterer indsendte information bruges til

  • At sætte brugeren i kontakt med serviceyder(e).
  • At denne udelukkende sendes til relevante serviceyder(e), som Husavisen.dk samarbejder med.
  • At disse serviceyder(e) må kontakte brugeren via telefon eller e-mail for at kunne afgive den nødvendige ydelse og tilbud.
  • At forsøge afgivelse af tilbud, men at brugeren ikke er berettiget hertil.
  • At give brugeren relevante forslag til optimering af boligen.
  • At hjemmesiden må kontakte brugeren i forbindelse med servicemeddelelser om drift og status.

3. Ansvar & forhold til serviceyderne

Hjemmesiden udelukkende kontakt mellem serviceyder og bruger. Hjemmesiden påtager sig intet ansvar for kontakt eller eventuel aftaleindgåelse mellem serviceyderen og brugeren. Herunder ej heller for eventuelle tvister mellem brugeren og ejendomsmægleren.

Serviceyderen er uafhængig og derfor kan vi ikke garantere faktisk fremsendelse af tilbud eller indgåelse af aftale.

Husavisen.dk påtager intet ansvar for de ydelser, som brugeren køber ved serviceyderen og kan derfor heller ikke holdes ansvarlig, hvis brugeren eller serviceyderen, helt eller delvist, ikke overholder ansvar eller aftaler til den modstående part.

Anvendelse af hjemmesiden sker derfor på eget ansvar og aftaler mellem bruger og serviceyder er for Husavisen.dk uvedkommende.

Af overstående årsager bestræber Husavisen.dk på kun at samarbejde med ordentlige serviceydere og følge op på den service, som der er blevet leveret til brugeren for fremadrettet at kunne levere høj kvalitet og ordentlighed.

Skulle der være tale om misligholdelse af forpligtigelser mellem bruger og servicesyder tager brugeren kontakt direkte til den anden part og ikke gennem hjemmesiden. Skulle en af parterne tage kontakt til hjemmesiden vil vi notere bemærkningen til videre kvalitetsløft, men opfordre parten til at tage direkte kontakt til modstående part.

Husavisen.dk påtager intet ansvar for direkte, indirekte eller følgeskader, der måtte opstå som følge af brug af hjemmesiden.

Husavisen.dk bærer ikke noget ansvar for brugerens eller servicesyderens skatte- og afgiftsmæssige forhold, der måtte udspringe fra brugen af hjemmesiden, herunder afregningen af skat, moms og eller andre afgifter i forbindelse med serviceyderens levering af ydelser samt brugerens/kundens betaling herfor.

Husavisen.dk vil desuden stilles ansvarsfri og ikke erstatningsansvarlig i enhver henseende, og ikke kun begrænset til, følgende:

Nedbrud i IT systemer og/eller manglende adgang til samme eller ødelæggelse, herunder beskadigelse, af data i IT systemer, der skyldes, desuagtet at Husavisen.dk står for drift og vedligholdelse af systemerne, lovindgreb, terror, hærværk, uroligheder, oprør, force majeure, naturkatastrofer, nedbrud i it-systemer eller svigtende adgang til samme eller ødelæggelse, herunder beskadigelse, af data, svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos hjemmesiden, naturkatastrofer. Konflikter, herunder strejke, lockout, boykot, uanset om konflikten er startet af eller rettet mod hjemmesiden, og uanset den iboende årsag til konflikten.

4. Immaterielle rettigheder

Samtlige immaterielle rettigheder der relaterer sig til Husavisen.dk og tjenestens ejer, Passim ApS, herunder, men ikke begrænsende hertil, navene ”Husavisen”, domænet ”Husavisen.dk”, ”Passim”, ”Passim ApS”, varemærker, ophavsrettigheder m.v., tilhører Passim ApS.

Brugen af hjemmesiden berettiger ikke brugeren eller tredjeparter til nogen form for kommerciel anvendelse af disse immaterielle rettigheder.

5. Privatlivs- og cookiepolitik

Hjemmesiden er underlagt af de europæiske GDPR regler. Du kan læse mere om disse politikker her.

6. Ændringer i brugerbetingelserne

Der forbeholdes retten til at foretage ændringer i brugerbetingelserne af hjemmesiden til enhver tid og uden varsel. Forsat brug af hjemmesiden betragtes efterfølgende ændringerne, som accept af disse.

Seneste opdateret 26. Oktober 2021.

7. Misligholdelse af brugerbetingelserne

Skulle en bruger misligholde betingelserne forbeholder Husavisen.dk sig ret til at slette en brugers profil uden forudgående varsel.

9. Virksomhedsoplysninger

Husavisen.dk ejes og drives af

Passim ApS

Bopladsen 57,

9230 Svenstrup

CVR: 40634460

E-mail: info@husavisen.dk

10. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem enhver bruger og Husavisen.dk skal forsøges løst og afgjort i mindelighed. Hvis dette er gjort forgæves skal sagen afgøres ved dansk ret og ved Husavisen.dk’s værneting.